ПЕЙЗАЖ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ. XX СТОЛІТТЯ
ПЕЙЗАЖ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ. XX СТОЛІТТЯ
26.07.2007 - 18.03.2018

Галерея «Мистецька збірка» п р е д с т а в л я є   у рамках проекту «Український живопис ХХ століття» цикл виставок присвячених українському живопису. Галерея пропонує увазі глядачів експозицію "Пейзаж в українському живописі. XX століття". Це перша виставка із серії запланованих заходів. Зібрання українського пейзажного живопису XX століття галереї ''Мистецька збірка" нараховує більше сотні творів і більше сорока імен авторів українських художників, представників київської, закарпатської, прикарпатської та кримської пейзажної школи живопису. Прізвища майстрів, представлених в експозиції галереї, вже давно і міцно увійшли до історії українського живопису: їхні полотна знаходяться в колекціях провідних музеїв України, а їхні імена прописані в томах, присвячених українському мистецтву.

  В експозиції відображені практично всі основні художні напрями, що формувалися в українському пейзажному живописі XX століття.
   Безперечно, провідне місце в історії українського пейзажного живопису XX століття належить найстарішій, київській школі живопису. В експозиції київська пейзажна живописна школа представлена іменами Хворостецького І., Трохименка К., Коновалюка Ф., Глущенка М., Молоштанова М., Григор’єва С., МацієвськоїЯ., Чегодара Д., Тюхи І., Задорожного І. В., Сидорука В., Беляка В., Бідношея Д. Майстри київської пейзажної школи живопису від початку виступають послідовниками класичних принципів академічної реалістичної школи XIX століття, в якій наголос ставиться художником на виразності самого натурного мотиву. Проте, за поступового утвердження все більшої композиційної свободи, наголос переноситься з виразності самого натурного мотиву, з предметної реальності зображуваного, на мінливі стани природи і резонуючі з ними переживання.
   За колом тем, стилістикою та живописним втіленням дотичною до київської пейзажної школи є творчість майстрів Полтави (Сербутовський О., Мозок В.) та Житомира (Максименко М., Петрашевский С.), Харкова (Карась Й.) і Луганська (Вольштейн М.). їх спокійні, умиротворенні за настроєм пейзажні полотна тяжіють до ліричного напряму в українському пейзажі.
   Представники кримської пейзажної школи живопису втілюють теми у виразних пленерно - імпресіоністичних формах. Споглядаючи роботи Мірошниченка П., Кобиленкова М., Малишева Г., Столяренка П. і Сухоруких О., глядач насолоджується сонцем, ефектами світла і тіні. Композиції їхніх робіт лаконічні,простір твориться кольором і пластикою фактури, близькість моря зумовлює романтизм складу мислення, отже, і відповідний за настроєм лад творчості. Щільність, вагомість, матеріальність живописної фактури та експресія полотен кримських художників диктуються владою натури-природи.
   Прагнення до оновлення національної культури та зближення її із західноєвропейською характерний для майстрів закарпатської школи живопису. Живописно-пластичні ідеї французького постімпресіонізму і пізнього східноєвропейського романтизму, привнесені на закарпатську землю А.Ерделі та Й.Бокшаєм, отримують новий імпульс і трактування в роботах їх учнів та послідовників: Шолтеса 3., КонтратовичаЕ., Габди В., Кашшая А., БурлінаО., Шутєва І., Ілька І. та Данилича Т. їхні пейзажі виконані в дусі естетики реалізму. Тематичний діапазон картин можна охарактеризувати одним словом - Закарпаття. А живописна мова полотен представників закарпатської школи живопису відрізняється лаконізмом, спорідненим з мовою монументального мистецтва. Сама природа гір підштовхує до використання в картині багатопланової фронтальної композиції, узагальнення мас, яскравої декоративної плями кольору.
    Майстрам Прикарпаття - Іванцеву Д., Сміх-Шатківському О., Довбошинському Д., Кристопчуку М., Медвецькій-Лутак Е. та їх молодшому колезі по цеху Сипняку П. окрім декоративних пошуків, відкритості кольору, властива мова метафор, символів, асоціацій. В картинах художників чільне місце посідає пластичність живописної маси і ритміка ліній. Народні традиції, іконопис та фольклор, на які свідомо спираються художники, надають полотнам музикальності та філософського звучання. Це основні риси живопису, за якими безпомилково пізнаєш майстрів Прикарпаття.

Всі картини - це твори художників, кожен з яких - яскрава індивідуальність. Кожне полотно  унікальне, тому що у ньому художник зумів увічнити непевну й швидкоплинну стихію буття. Увічнити - для нас із вами.